Barnehagen som knytter generasjonene sammen

Generasjonshagen er et generasjonsoverskridende konsept og en nisjebarnehage med fokus på rammeplanens fagområde Nærmiljø og samfunn. I et stadig mer aldersinndelt samfunn skal vi bygge bånd mellom generasjonene og jobbe for å løse lokalsamfunnets egne utfordringer, med samskaping i praksis som metode. Generasjonshagen skal være en daglig møteplass for barn, ungdommer og eldre i nærmiljøet.

Generasjonshagen knytter generasjonene sammen gjennom naturlig, uformell hverdagskontakt og samskapende aktiviteter. Hyppige, små generasjonstreff skaper gode stunder og stimulerer til spontan lek, aktivitet og glede for mennesker i alle aldre. Barna får flere muligheter for kontakt, aktiviteter, opplevelser og læring. De eldre får mulighet for økt aktivitetsnivå og en mer meningsfull hverdag, som virker forebyggende og bidrar til å avlaste kommunale tilbud og utsette tjenestebehov.

Generasjonshagen og dens enkle tilrettelegging gjør at barnehagen kan brukes til å skape helt nye tjenester. Når flere generasjoner samles daglig under samme tak gir det store muligheter. Det blir lett å besøke hverandre og finne på noe sammen, uten for mye planlegging og organisering. Det blir enklere å gå i gang med prosjekter og arrangementer som både barna, unge og eldre kan være med på.

Generasjonshagen er på jakt etter innovative kommuner som ønsker å tenke helhetlig rundt barnehagedrift, eldreomsorg og samfunnsutvikling i egen kommune.

Ta kontakt for mer informasjon.

 «De fleste kunstarter krever langvarig studium og trening, men den mest verdifulle av dem alle, kunsten å glede andre, krever bare et ønske om å gjøre det.»

– Lord Philip Chesterfield –