For å etablere landets første Generasjonshage ønsker vi tidlig dialog med en vertskommuneslik at prosjektet kan tilpasses til å møte lokale behov og rammevilkår.

Kontaktinformasjon

Lise Aanesen (49), daglig leder i Trivselslaben.

Lise er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i ledelse og utvikling, og i folkehelse. Lise har lang arbeidserfaring fra barnehager, bl.a. tolv år som styrer og virksomhetsleder. Hun var prosjektleder hos Fylkesmannen/Finnmark fylkeskommune for Inn på tunet-satsingen i Finnmark i fire år. I 2013 etablerte hun Trivselslaben. Lise er sterkt engasjert i frivillig arbeid.
lise@trivselslaben.no
+47 95 22 74 53

Ulf A. Holsbø (51), seniorrådgiver i Trivselslaben.

Ulf er utdannet ingeniør, med tilleggsutdanning i medisin grunnfag, og funksjonell anatomi og fysiologi. Han har jobbet mange år i både privat og offentlig sektor, primært med planlegging men også saksbehandling, myndighetsforvaltning og ledelse. De siste femten årene har Ulf jobbet som prosjektleder, og han er nå prosjektleder for etableringen av Generasjonshagen.
ulf@trivselslaben.no
+47 45 40 47 66